Сімейні Обов'язки

Відпустка у зв'язку з батьківством

Законодавство України не передбачає спеціального відпустки у зв'язку з батьківством. Однак роботодавець зобов'язаний на підставі письмової заяви працівника надати відпустку без збереження заробітної плати працівникам у випадках народження дитини – до 14 днів.

Джерела: ст. 25 Закону “Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР

Відпустка для догляду за дитиною

Відпустка для догляду за дитиною надається матері або батьку дитини до досягнення нею трирічного віку. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку (за медичним висновком). Відпустка для догляду за дитиною може бути використаний також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, а також усиновлювачем, опікуном дитини або одним з прийомних батьків та батьків-вихователів. Ці категорії працівників мають право працювати неповний робочий день або працювати на дому під час відпустки для догляду за дитиною. Компанія може надати частково оплачувані і неоплачувані відпустки для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до Закону “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” одному з батьків, який постійно проживає разом з дитиною, виплачується допомога при народженні дитини. У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється в наступному порядку: перша частина допомоги виплачується одноразово в сумі 10320 гривень, інша частина - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Працівник повинен звернутися до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання не пізніше 12 місяців з дня народження дитини для отримання допомоги. Більш детальну інформацію можна знайти у Постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751.

Джерела: ст. 179 Кодексу законів про працю; ст. 18 Закону “Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР; ст. 3, 10-12 Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” вiд 21.11.1992 № 2811-XII; Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 № 1751

Гнучкі умови праці для осіб з сімейними обов'язками / баланс «сім'я-робота»

Скорочений робочий час може бути встановлено для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда. Під час відпустки для догляду за дитиною допускається робота на неповний робочий день або на дому.

Робота в нічний час, надурочні роботи, відрядження робота у вихідні і святкові дні заборонена для жінок з дітьми (до трьох років). Залучення до надурочної роботи і направлення у відрядження жінок з дітьми від 3 до 14 років допускається тільки з їхньої письмової згоди.

Роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень за письмовою заявою наступних працівників: вагітної жінки; жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда (без вікових обмежень); жінки, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї (за медичним висновком). Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не може спричинити будь-яких обмежень трудових прав працівників.

Жінки, що мають дітей у віці до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. Якщо заробіток на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Жінкам, які мають дітей у віці до півтора року, надаються додаткові перерви для годування дитини. Терміни та порядок надання перерв встановлюються роботодавцем за погодженням з профспілкою і з урахуванням бажання матері.

Наступні категорії працівників мають право на додаткову щорічну відпустку тривалістю 10 календарних днів:

  1. жінка з двома або більше дітей віком до 15 років;
  2. жінка з дитиною-інвалідом;
  3. жінка, яка всиновила дитину;
  4. мати інваліда з дитинства підгрупи А групи I;
  5. одинока мати;
  6. батько або опікун дитини або інваліда з дитинства (підгрупи «А» групи I), який виховує дитину без матері.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Також передбачаються спеціальні види відпусток з виплатою державної допомоги для прийомних матерів.
В організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої гігієни жінок.
Згідно з Кодексом законів про працю гарантії, встановлені жінкам у зв'язку з материнством, поширюються на батьків, які виховують дітей без матері, а також на опікунів (піклувальників).

Джерела: ст. 51, 55, 56, 63, 176-178, 182-183, 186 і 186.1 Кодексу законів про працю; Лист Міністерства соціальної політики України “Щодо надання додаткової відпустки одинокій матері” від 30.05.2014 № 193/13/123-14; ст. 18-19 Закону “Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР

loading...
Loading...