Охорона Праці

Обов'язки роботодавця щодо охорони праці

Відповідно до Конституції кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Кодекс законів про працю та Закон “Про охорону праці” - основні законодавчі акти про охорону праці в Україні. Захист працівників від професійних ризиків закріплюється в окремих законах, наприклад, про пожежну або радіаційної безпеки. Згідно з законом “Про охорону праці” роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечні робочі місця.

Роботодавці також зобов'язані забезпечити попередні та періодичні медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці та в інших випадках за законом. Закон про охорону праці деталізує обов'язки роботодавця:

 1. створення та функціонування системи управління охороною праці;
 2. твердження і перегляд правил безпеки і охорони праці;
 3. розслідування і облік нещасних випадків на виробництві;
 4. проведення оцінки умов праці;
 5. інформування та навчання працівників з охорони праці;
 6. впровадження передових технологій, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду в галузі охорони праці;
 7. затвердження положень, інструкцій та інших актів про охорону праці;
 8. перевірка дотримання працівниками вимог охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб створюється служба охорони праці. При меншій кількості працівників створення служби не потрібно. Функції охорони праці повинні виконуватися фахівцем з охорони праці.

Джерела: ст. 43 Конституції; ст. 153 Кодексу законів про працю; ст 13 i 15 Закону України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII

Безкоштовне забезпечення засобами захисту

Роботодавці зобов'язані забезпечувати безкоштовними засобами індивідуального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих погодних умовах (дуже високі або низькі температури). Засоби індивідуального захисту включає в себе спеціальний одяг, спеціальне взуття, миючі засоби, дезинфікуючі засоби і т.д., молоко або рівноцінні харчові продукти, газовану солону воду відповідно до норм галузевих міністерств. Роботодавець зобов'язаний купувати і оновлювати засоби індивідуального захисту відповідно до законодавства та колективними договорами. Роботодавець зобов'язаний відшкодувати працівникові витрати на спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, якщо працівник був змушений придбати їх самостійно. Працівники без засобів індивідуального захисту не допускаються до роботи.

Джерела: ст. 163-167 Кодексу законів про працю; ст. 8 Закону України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII

Навчання в області охорони праці

При укладенні трудового договору, роботодавець зобов'язаний прийняти наступні заходи, пов'язані з охороною праці:

 1. повідомити працівників під розпис про умови праці, про наявність професійних ризиків та ризики на робочому місці, які ще не були усунені;
 2. про можливі наслідки для здоров'я працівників;
 3. про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівники повинні пройти інструктаж і навчання з охорони праці при наймі та періодично протягом роботи. Таке навчання по охороні праці і здоров'я, надання першої медичної допомоги, правил поведінки в надзвичайній ситуації здійснюється за рахунок роботодавця. Крім того, працівники, зайняті на роботах з високим ризиком, та інші категорії за законодавством повинні проходити щорічно спеціальну підготовку і перевірку знань відповідних правових актів про охорону праці.

Джерела: ст. 153 Кодексу законів про працю; ст. 18 Закону України “Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII

Інспекція праці

Державна служба України з питань праці, діяльність якого спрямовується і координується Міністерством соціальної політики, створена з метою перевірки дотримання трудового законодавства, норм охорони праці, положень про обов'язкове державне соціальне страхування, а також здійснення державного гірничого нагляду. Нова Служба - результат злиття трьох різних органів: Державної інспекції праці, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і частини Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Державна служба з питань праці включає в себе спеціальне Управління інспекційної діяльністi. Воно складається з Відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму та Відділу організаційного забезпечення та планування діяльності. Також в Державну службу з питань праці входить Департамент з питань праці, що включає Відділ з питань охорони праці.

У ситуації мінливого останнім часом законодавства є чинними не тільки нові акти про інспекцію (наприклад, Положення про Державну службу України з питань праці), але і нескасовані старі (приміром, Положення про Державну інспекцію України з питань праці, Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів).

Кабінет    Міністрів    затвердив    новий порядок здійснення державного контролю за  дотриманням  трудового  законодавства. Інспектори    праці    без    попереднього повідомлення  має  право  в  будь-який  час проходити   на   територію   роботодавця, ознайомлюватися    з    документами    та проводити бесіди з працівниками.

Україна ратифікувала Конвенцію МОП 1947 р. (№81) про інспекцію праці в 2004 р.

Згідно з Програмою забезпечення гідної праці МОП в Україні на 2016-2019 рр. Уряду України необхідна технічна допомога для створення нової установи, яка буде ефективно сприяти та забезпечувати дотримання національного трудового законодавства. Міністерство соціальної політики України запросило технічну допомогу МОП в цілях забезпечення того, щоб нова система інспекції праці працювала у відповідності з конвенціями МОП, директив ЄС і передовим європейським досвідом. Нова структура повинна пропрацювати певний час, щоб забезпечити необхідний потенціал.

Після спільного запиту Державної служби з питань праці та Федерації профспілок МОП підготувала технічну інструкцію про введення мораторію на перевірки інспекцією праці, яка була позитивно сприйнята українськими законодавцями. Пізніше уряд затвердив поправки в законодавство, згідно з яким Державна служба з питань праці була виключена з переліку контролюючих органів, що підпадають під дію мораторію. Тим не менш, Державна служба з питань праці може стати ефективною з часом, однак, спочатку повинен бути уточнений її повноваження і внутрішня структура, як описано вище.

Згідно з Програмою забезпечення гідної праці МОП в Україні на 2016-2019 рр. мета полягає в тому, щоб нова модель була адаптована до місцевих умов згідно з Конвенцією МОП № 81 та Конвенцією МОП № 129.

Джерела: ст. 160, 259-263 Кодексу законів про працю; Положення про Державну інспекцію України з питань праці; Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів; Положення про Державну службу України з питань праці; Постанова Кабінету Міністрів України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 10.09.2014 № 442; Програма забезпечення гідної праці МОП в Україні на 2016-2019 рр.

loading...
Loading...