Пособие по Безработице

Пособие по Безработице

Держава гарантує соціальний захист від безробіття. Допомога по безробіттю виплачується громадянам, які визнані безробітними. Безробітний - це особа у віці від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або іншого доходу, передбаченого законодавством як джерело життя, але готовий і в змозі приступити до роботи. Держава надає допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову виплату для організації бізнесу безробітним.

Право на отримання допомоги по безробіттю залежить від тривалості стажу страхування і реєстрації в службі зайнятості. Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації. Як правило, загальна тривалість допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Винятки встановлюються законодавством (наприклад, для людей в передпенсійному віці - 720 календарних днів). Допомога по безробіттю виплачується не рідше двох разів на місяць (за згодою безробітного - один раз на місяць). Встановлено такі розміри допомоги по безробіттю в залежності від страхового стажу:

  • 50 % среднего заработка – менее 2 лет страхового стажа;
  • 55 % среднего заработка – от 2 до 6 лет страхового стажа;
  • 60 % среднего заработка – от 6 до 10 лет страхового стажа;
  • 70% среднего заработка – более 10 лет страхового стажа.

Середній заробіток розраховується в порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках від встановлених розмірів:

  • перші 90 календарних днів - 100% допомоги по безробіттю;
  • наступні 90 календарних днів - 80% допомоги по безробіттю;
  • після 180 днів - 70% допомоги по безробіттю.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється у Постанові Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 04.12.2015 № 77. З 01.01.2016 він становить 544 гривні.

Приклад:
весь страховий стаж - до 2-х років
страховий стаж до останніх 12 місяців - від 6 до 12 місяців
причина розірвання трудового договору - ініціатива працівника (за власним бажанням)
середній заробіток за останні 12 місяців - 640,57 гривень
допомогу з безробіття протягом перших 90 днів - 16297 гривень
допомогу з безробіття протягом наступних 180 днів - 32594 гривні.

Джерела: ст. 1, 7, 22-23 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” вiд 02.03.2000 № 1533-III; Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики вiд 15.06.2015 № 613; ст. 1, 5, 9, 43 Закону України “Про зайнятість населення” вiд 05.07.2012 № 5067-VI; Постановление Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266; Постанова Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття “Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю” від 04.12.2015 № 77

loading...
Loading...