Защита

Запрет работы, наносящей вред здоровью

Закон не допускає прийом вагітних жінок і годуючих матерів на роботу, яка може нанести шкоду здоров'ю. Саме тому відрядження, робота у вихідні і святкові дні, надурочна робота та робота у нічний час заборонені для вагітних жінок.

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Перелік таких робіт закріплений в Наказі Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.1993 № 256.

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення важких речей, маса яких перевищує граничні норми, встановлені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 № 241.

Нормальна тривалість робочого часу для вагітної жінки повинна бути зменшена у відповідності з медичним висновком та за заявою працівниці. Крім того, вагітні жінки можуть бути переведені на іншу роботу, дозволену за станом здоров'я, із збереженням середнього заробітку. До здійснення такого переказу вагітна жінка звільняється від колишньої роботи.

Джерела: ст. 174, 176 і 178 Кодексу законів про працю; Наказ Міністерства охороны здоров’я України “Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” вiд 29.12.1993 № 256; Наказ Міністерства охороны здоров’я України “Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками” вiд 10.12.1993 № 241

Гарантии Занятости

Розірвання трудового договору з вагітною жінкою з ініціативи роботодавця не допускається, за винятком ліквідації організації.
Обов'язкове працевлаштування вагітних жінок здійснюється у випадках закінчення терміну строкового трудового договору в період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. При цьому працівники зберігають середній заробіток протягом максимум трьох місяців після закінчення встановленого строку трудового договору. Гарантії зайнятості поширюються на батьків, які виховують дітей без матері.

Джерела: ст. 40, 184 и 186.1 Кодексу законів про працю

Право на сохранение должности

За працівником зберігається посада на час відпустки по вагітності та пологах та відпустки по догляду за дитиною. Розірвання трудового договору з вагітною жінкою, жінкою з дітьми до 3-х років (6 років, якщо дитина потребує догляду на дому за медичним висновком), а також одинокою матір'ю, яка має дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів, з ініціативи роботодавця не допускається, за винятком ліквідації організації.

Джерела: ст. 179, 184 і 186.1 Кодексу законів про працю

loading...
Loading...