Лікарняний

Оплата тимчасової непрацездатності

Роботодавець зобов'язаний оплачувати працівникам лікарняний. Підставою для виплати є листок тимчасової непрацездатності.

Кабінет Міністрів встановлює розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності у відповідності з законом “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”. Він визначає єдиний порядок встановлення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності протягом перших п'яти днів (які будуть оплачуватися роботодавцем) і з шостого дня лікарняного (які будуть оплачуватися за рахунок фонду соціального страхування). Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі за весь період тимчасової непрацездатності до дня відновлення (або встановлення інвалідності).

У відповідності з законом “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу:

 • 50 % середнього заробітку – до 3 років страхового стажу;
 • 60 % середнього заробітку - від 3 до 5 років страхового стажу;
 • 70 % середнього заробітку, від 5 до 8 років страхового стажу;
 • 100 % середнього заробітку - більше 8 років страхового стажу для окремих категорій за законодавством (постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи; здійснює догляд за дитиною до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеран Другої світової війни, пережив чоловік ветерана або солдата, убитого в бою; донор крові).

Якщо стаж страхування (протягом останніх 12 місяців до настання страхового випадку) становить менше шести місяців, оплата тимчасової непрацездатності буде проведена в розмірі нарахованої заробітної плати, але не вище місячної мінімальної заробітної плати. Сума оплати днів тимчасової непрацездатності в місяць не повинна перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (25 прожиткових мінімумів для працездатного населення).

Середній заробіток для цих виплат розраховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 в випадках, встановлених законом.

Джерела: ст. 19, 20, 22, 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” вiд 23.09.1999 № 1105-XIV; ст. 1 i 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” вiд 08.07.2010 № 2464-VI; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 440; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266; ст. 25 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР

Безкоштовне медичне обслуговування

Охорона здоров'я є одним з пріоритетних напрямів державної діяльності.Кожна людина має право на безкоштовну медичну допомогу в гарантованому обсязі, встановленому підзаконними актами. Система стандартів у сфері охорони здоров'я складається з державних соціальних норм і галузевих стандартів. Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров'я включають в себе:

 • перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги;
 • обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;
 • показники якості надання медичної допомоги;
 • нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення i медичних організацій лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;
 • нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;
 • нормативи забезпечення харчуванням медичних організацій.

Передбачаються такі види медичної допомоги: екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, а також медична реабілітація. Спеціалізована медична допомога надається в стаціонарних або амбулаторних умовах.
Джерела: ст. 7, 12, 14.1 и 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII; ст. 11 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 № 2017-III

Гарантії зайнятості

Як правило, забороняється розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця в період тимчасової непрацездатності. Тим не менш, трудовий договір може бути розірвано у випадках ліквідації організації або відсутності працівника на робочому місці протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, за винятком відпустки вагітності та пологах і деяких специфічних захворювань.

Джерела: ст. 40 Кодексу законів про працю

Нормативне регулювання тимчасової непрацездатності та нещасних випадків на виробництві:

 • Кодекс Законов о Труде Украины 1971 г. (в ред. от 17.05.2016) / Labor Code of Ukraine 1971 (version 17.05.2016)
 • Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» от 05.10.2000 № 2017-III (в ред. от 07.04.2012) / Law of Ukraine ‘About state social standards and state social guarantees’ 05.10.2000 № 2017-III (version 07.04.2012)
 • Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28.02.1991 № 796-XII (в ред. от 22.05.2016) / Law of Ukraine ‘About status and social protection of victims of the Chernobyl disaster’ 28.02.1991 № 796-XII (version 22.05.2016)
 • Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» 08.07.2010 № 2464-VI (в ред. от 19.04.2016) / Law of Ukraine ‘About charge and accounting of a single fee for compulsory state social insurance’ 08.07.2010 № 2464-VI (version 19.04.2016)
 • Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин» от 29.12.1993 № 256 / Order of the Ministry of health protection of Ukraine ‘About approval of the list of heavy work and works with harmful and dangerous working conditions, which prohibited for women’ 29.12.1993 № 256
 • Закон Украины «Об охране труда» от 14.10.1992 № 2694-XII (в ред. от 05.04.2015) / Law of Ukraine ‘About OSH’ 14.10.1992 № 2694-XII (version 05.04.2015)
 • Постановление Кабинета Министров Украины «Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию» от 26.06.2015 № 440 / Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine ‘About approval of the Procedure for pay at the first five days of temporary disability due to illness or injury, not related to an accident at work, and at the expense of the employer’ 26.06.2015 № 440
 • Порядок назначения, перерасчета и проведения страховых выплат, утвержденный Постановлением Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 27.04.2007 № 24 / Procedure of appointment, recalculation and pay of insurance payments, established by the Decision of the Board of Fund of Social insurance against industrial accidents and occupational diseases of Ukraine 27.04.2007 № 24
 • Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 02.03.2000 № 1533-III (в ред. от 01.08.2016) / Law of Ukraine ‘About compulsory state social unemployment insurance’ 02.03.2000 № 1533-III (version 01.08.2016)
При использовании материалов сайта обязательна ссылка © WageIndicator 2018: Mojazarplata.com.ua/ua - Лікарняний