Чи може керівник зобов'язати підписати строковий трудовий договір, а потім звільнити без попередження?

- Ні, не може. Необхідна умова підписання строкового трудового договору - узгодження сторін. КЗпП України в ст. 23 передбачає такі причини укладення строкового трудового договору:
коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Строковий договір укладається, як правило, у письмовому вигляді.

Підставами припинення трудового договору, згідно зі ст. 36 КЗпП, є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45 КЗпП);
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
8) підстави, передбачені контрактом.

Ні зміна підпорядкованості підприємства, ні зміна власника підприємства не припиняють дії трудового договору.

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП.
 
Якщо після закінчення строку трудового договору трудові стосунки фактично продовжуються, і жодна з сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженим на невизначений термін. Наказ про звільнення з причини закінчення терміну повинен бути підписаний у сам день закінчення терміну, ні напередодні, інакше співробітник вважається переведеним на трудові відносини трудовий договір з невизначеним терміном і може бути звільнений тільки за відповідними причин, передбачених для безстрокового договору в статті 40 КЗпП.

Трудові договори, які були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються укладеними на невизначений термін.

loading...
Loading...