Коли призначається вихідна допомога?

- Залежно від розміру вихідної допомоги ситуації, коли його виплачують, діляться на три категорії.
При припиненні трудового договору на підставах, зазначених у пункті 6 ст. 36 і пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку виплачується працівникові у наступних ситуаціях:
- відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці;
- зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації (банкрутства) або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи;
-поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

У разі призову або вступу на військову службу, а також направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 ст. 36 КЗпП) - вихідна допомога має складати не менше двомісячного середнього заробітку.

Внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП) - вихідна допомога призначається в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

loading...
Loading...