Які пільги є у тих, хто поєднує роботу з навчанням?

- Відповідні пільги передбачені главою 14 КЗпП, ст. 201-220


У тому числі до них входить:
- виробниче навчання за рахунок підприємства;
- створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням;
- додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням у вузах;
- приєднання щорічних відпусток на час здачі сесії, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
- для працівників, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТУ, передбачається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року;
- працівникам, допущеним до вступних іспитів до вузів, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
- працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях вузів, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

loading...
Loading...