Сексуальные Домогательства

Сексуальные Домогательства

Відповідно до Конституції кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Гідність особистості охороняється державою. Кодекс законів про працю забороняє дискримінацію, в т. ч. за ознакою статі. Згідно із Законом “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” зобов'язує роботодавця вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Законодавство дає наступні визначення поняттю сексуальні домагання - дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (дотики, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. Жертва має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого з прав людини. Також вона має право направити повідомлення про порушення рівності прав та можливостей в Комітет ООН по ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW), якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.

Жертва має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Процедура отримання компенсацій встановлюється відповідними законами.

Законодавство України встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти статевої недоторканності, передбачені в Кримінальному кодексі, однак, не робить акценту на сексуальні домагання на робочому місці. Також не передбачається відповідальності роботодавця за непредотвращеніе сексуальних домагань на робочому місці.

Джерела: ст. 28-29 Конституції; ст. 2.1 Кодексу законів про працю; ст. 1, 17 i 22-24 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” вiд 08.09.2005 № 2866-IV

loading...
Loading...