Влаштування на роботу: як правильно оформити трудові відносини з наймачем

Mojazarplata.com.ua дізналася, які документи необхідно підготувати і на що звернути особливу увагу при влаштуванні на роботу в Україну.

Нова робота - це не тільки нові перспективи, але і, можливо, нові правила і розпорядки. Mojazarplata.com.ua дізналася, які документи необхідно підготувати і на що звернути особливу увагу при влаштуванні на роботу в Україну.

Які документи необхідно пред'явити наймачеві при влаштуванні на роботу?

При працевлаштуванні необхідно подати такі документи:

У деяких випадках роботодавець вправі вимагати від працівника, крім вищевказаних, додаткові документи, такі як диплом або інший документ про освіту і професійну підготовку.

Крім цього, згідно зі ст. 17 Закону України від 14.10.92 р. № 2694-XII "Про охорону праці" та ст. 21 Закону України від 06.04.2000 р. № 1645-III "Про захист населення від інфекційних захворювань" працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, особи у віці до 21 року, а також працівники професій і виробництв, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних захворювань, повинні проходити обов'язкові попередні медичні огляди до прийому на роботу.

На що працівник повинен звернути першочергову увагу при працевлаштуванні?

При влаштуванні на роботу першочергово увагу необхідно звернути на дотримання роботодавцем правил прийому на роботу:

 • прийняття заяви від працівника,
 • укладення трудового договору,
 • видання наказу про призначення на посаду,
 • ознайомлення працівника під розпис з посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами безпеки на робочому місці (інструктаж або навчання на небезпечних роботах).

На яких підставах наймач може відмовити у влаштуванні на роботу?

Відповідно до ст. 22 Кодексу Законів про Працю України (КЗпП) забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу працівників залежно від їхньої статі, раси, національності, мови, соціального походження, майнового стану, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань.

Однак підприємство не обмежане у виборі працівників для заміщення вакантних посад в залежності від їх рівня освіти, стажу роботи, ділових якостей, репутації та ін У цьому випадку не є дискримінацією при прийомі на роботу встановлення прямих або непрямих переваг, пов'язаних з діловими якостями та професійними навичками працівника, а також переваги, які визначаються властивими певної категорії працівників (посади) вимогам.

Які обов'язки є у роботодавців?

Основні обов'язки роботодавця по відношенню до працівника передбачені в Кодексі Законів про Працю:

 • забезпечення працівника обладнаним робочим місцем;
 • навчання працівника правилам охорони праці на робочому місці;
 • своєчасна та регулярна виплата працівникові заробітної плати.

Дізнайтеся, що робити і куди звертатися, якщо наймач не виплачує зарплату під час.

Які обов'язки є у працівників?

Обов'язки працівника передбачені його посадовою інструкцією. Також працівник зобов'язаний дотримуватися правил внутрішньої трудової дисципліни, правил безпеки на робочому місці. З цими документами він повинен бути ознайомлений під розпис.

Які права є у работодавців?

Основні права роботодавців:

 • право на залучення найманої праці (найму працівника);
 • право на зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або ліквідації підприємства і відповідно скорочення або звільнення працівників;
 • право звільнити працівника у випадках, передбачених законодавством;
 • право на укладення колективного договору з представником робітників на підприємстві (профспілкою);
 • право на створення або вступ до організації роботодавців;
 • право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої підприємству працівником

Які права є у працівників?

Основні права працівників:

 • право на працю,
 • право на гідну винагороду за працю,
 • право на створення та участь у професійних спілках,
 • право на дозвіл колективного трудового спору (страйк),
 • право на відпочинок (у тому числі на щорічну оплачувану відпустку),
 • збереження робочого місця у випадках передбачених законами про соціальне страхування,
 • право на відшкодування роботодавцем шкоди заподіяної здоров'ю працівника і втрати його працездатності, внаслідок неправильної організації праці на підприємстві або робочому місці.

У чому різниця між сумісництвом та суміщенням?

Згідно з п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженому наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. № 43,

сумісництвом є виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у цього ж або іншого (інших) роботодавця, на одному або на декількох підприємствах. Посади, на яких працюють сумісники, мають бути передбачені штатним розкладом підприємства.

Згідно зі ст. 105 КЗпП суміщенням є виконання на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою (тобто протягом робочого дня), обумовленої трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи. За суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата до основного заробітку (окладу).

Чи може роботодавець відмовити працівникові у суміщенні посад за його ініціативою?

Так, може.

Які особливості працевлаштування неповнолітніх?

Згідно зі ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осiб молодше 16 років, проте за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, на роботу можуть прийматися особи, які досягли 15 років. Особи віком від 14 до 15 років (школярі, учні ПТУ, середніх спеціальних навчальних закладів) можуть прийматися на роботу у вільний від навчання час лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Необхідно зазначити, що порушення встановлених обмежень тягне за собою припинення трудових відносин з підлітком і притягнення до відповідальності роботодавців.

Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах або укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Які особливості працевлаштування інвалідів?

Статті 19 і 20 Закону України від 21.03.91 р. № 875 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні " зобов'язують підприємців, що мають найманих працівників, створювати спеціальні робочі місця згідно з нормативами і працевлаштовувати інвалідів. Так ст. 19 цього Закону для підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Крім перерахованих вище основних документів, інвалід при влаштуванні на роботу також повинен представити документ про призначення інвалідності.

Які особливості влаштування на роботу вагітних жінок?

Дізнайтеся, які права вагітних жінок зобов'язаний дотримуватися наймач у України.

А ви задоволені своєю роботою?

Заповніть Анкету та скористайтеся Калькулятором зарплати, щоб дізнатися, наскільки ваші колеги по професії задоволені своєю роботою.

Mojazarplata.com.ua

Матеріали по темі:

Заповніть анкету про роботу та зарплату!
При использовании материалов сайта обязательна ссылка © WageIndicator 2017: Mojazarplata.com.ua/ua - Влаштування на роботу: як правильно оформити трудові відносини з наймачем